Besøgstjenesten


Gå til indhold

Aktiv livshjælp

Artikler

Aktiv livshjælp
Tekst og foto: Arne Illeborg

Omkring 100 frivillige fra ni lokale organisationer er i Hørning Kommune gået sammen om at hjælpe ældre, der trænger til kontakt og besøg.
- Det først og fremmest er kendskabet til hinanden i den lille kommune, der giver resultaterne, siger
Karen Inger Rasmussen, Mesing, der leder det store netværk af frivillige.
En del af besøgstjenestens arbejde foregår i Samværsgruppen, der primært tager sig af sorgarbejdet. Medarbejdere her er fortrinsvis nuværende eller tidligere medlemmer af menighedsrådene eller andet kirkeligt arbejde.
Sognepræst Jacob Køhn Andersen, Hørning, er glad for den frivillige besøgstjeneste, da kirkens sociale arbejde på den måde bliver et fælles anliggende.
”Det frivillige arbejde er opmuntrende, for det viser netop, at det ikke er præsten, men menigheden, der er kirke. Det er trist de steder, hvor det kun er præsten, der tegner kirken, siger Jacob Køhn Andersen.

Skaber godt netværk
Også Helle Vest, der i mange år har været konsulent på ældreområdet i Hørning kommune ser styrken i besøgstjenesten.
- Det er et unikt stykke arbejde Den frivillige Besøgstjeneste udfører blandt de ældre i Hørning kommune, siger Helle Vest.
- Deres arbejde er meget personrelateret og derved får de ældre et bedre netværk. For kommunens socialforvaltning betyder det frigørelse af ressourcer, for netværket betyder, at vi bedre kan gribe ind med professionel hjælp inden der opstår alvorlige problemer.
Helle vest roser desuden ledelsen af det frivillige arbejde for at sammensætte hjælpegrupperne af borgere, som de ældre i kommunen respekterer og har tillid til.
En af besøgsordningens ledere Ruth Jørgensen, har for eksempel ansvaret for en telefonkæde, hvor man hver morgen ringer til hinanden. Den kontaktform har tidligere reddet liv.

Ældre hjælper ældre
Aksel Ebbesen og Villy Christensen er to af besøgstjenestens frivillige i gruppen ”Ældre hjælper ældre”. Mandag og fredag har gruppen vagt i Hørning Kirkes Sognegård og hertil kan de ældre ringe eller de kan ringe til Karen Inger Rasmussen, der så formidler kontakten til sine handy-men.
- Skal de ældre have sat et spejl eller en gardinstang op ringer de jo ikke efter en håndværker. Så er det billigere at ringe os, siger Aksel Ebbesen, tidligere pedel på skolen.
De frivillige tager ikke arbejdet fra de ansatte hjemmehjælpere eller håndværkere.
- Vi vasker ikke gulve eller reder senge og vi repareres heller ikke elektriske installationer eller andet, der hører håndværkerne til, fortæller Aksel, - men ellers laver vi alle de småopgaver en ”mand i huset” normalt selv går og gør, som at skifte en pære eller hænge et billede op på væggen.

I modsætning til kommunens folk har den gamle pedel, Aksel, og den tidligere kok, Villy, ofte tid til at sætte sig ned og få en kop kaffe og en snak.
”Så kører vi igen og siger tak for i dag. De gamle er glade og vi føler vi har gjort en spejdergerning.” siger Aksel og Villy. De kører altid ud sammen. Både fordi det er praktisk at være to om mange opgaver, men også for ikke at risikere at stå alene over for et ældre menneske, der måske har forlagt sin pung og så tror, det er en fra hjælpetjenesten, der har taget den.
- Vi har også lige hjulpet en ældre mand, der lige er flyttet og som havde brug for en praktisk hånd, til at samle et bord. Det er da meget hyggeligt, fortæller den tidligere kok Villy der dog ikke rører gryderne i de hjem de to handy-men besøger.

Fakta om Den frivillige Besøgstjeneste i Hørning
Telefontjenesten: Fire skiftes til at ringe til 21 hver morgen
Demensaflastningen: Tre står til rådighed.
Bisiddertjenesten: Seks personer
Samværsgruppen: tre personer + sognepræsten
Ledsagerordningen: Ni personer tager på skift med de ældre.
Besøgsordningen: 28 besøgsvenner.
Ældre hjælper Ældre: 15 personer skiftes om vagten.

Besøgstjenesten er skabt af samarbejde mellem ni lokale afdelinger:
Røde Kors, Ældresagen, Kræftens Bekæmpelse, Ældrerådet, Præsterne, Hørning Kommune og tre pensionistforeninger.

Mere information:
Karen Inger Rasmussen, Mesing, 8657 1727
Provst Jette Marie Bundgård-Nielsen 8692 1002

Artiklen er fra
Århus Stifts Magasin Xryds (udtales: kryds)

Genvej til
Århus Stift


Forside | Velkommen | Ældre hjælper Ældre | Hvordan får jeg besøg? | Information | Artikler | Udflugt | Julekomsammen | Video | Nytårskur | Site Map


Retur til indhold | Retur til hovedmenu